Råd om ljud i hus

Skriften bygger på många års erfarenheter från ljudmätningar på fältet. Här redovisas byggnadskonstruktioner i hus byggda under de senaste hundra åren. Vilka ljudkvaliteter man kan räkna med att konstruktionerna har och hur man kan förbättra ljudmiljön. Här visas också hur man åtgärdar ljudproblem i befintliga ventilationsanläggningar.

Författare: Kjell Björkman, Sergius Blomquist, Henry Nyman, Mikael Thorselius
Förlag: Byggforskningsrådet
År: 1991-10-10
ISBN: 978-91-540-5329-3
Beteckning: T10:1991
Sidor: 128
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019