KliMATfrågan på bordet

Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat för olika delar av vårt avlånga land?

I boken kan du läsa hur olika forskare ser på saken.

Författare: Redaktör: Birgitta Johansson
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2008-09-22
ISBN: 978-91-540-6022-1
Beteckning: T9:2008
Sidor: 328
Språk: SV

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.


För lärare och skolor

Erbjudande till skolor och högskolor 30 kr/bok inkl moms vid beställning av minst 15 ex. Beställ genom att mejla till order@forlagssystem.se


För lärare finns också lärarhandledningar och arbetsuppgifter att ladda ner.

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2019