Inkluderande forskning och innovation

Involvering av medborgare och intresseorganisationer i forskning och innovation ses i Sverige och EU som ett sätt att öka relevansen, acceptansen, effekten, nyttan, kvaliteten och hållbarheten i både resultaten och processerna. Enligt den så kallade Lamy-rapporten behöver samhället bli ett ”levande laboratorium” där medborgare aktivt deltar i utvecklingen av innovativa lösningar på Europas samhällsutmaningar. I denna rapport kallas detta för ”inkluderande forskning och innovation” och diskuteras utifrån olika logiker, grader, faser och former. Särskilt uppmärksammas den deltagande tradition som vuxit sig stark i Sverige, där akademi och samhälle samverkar i utvecklingen av nya kunskaper och lösningar.

Författare: Malin Lindberg
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2018-08-30
ISBN: 978-91-540-6101-3
Beteckning: Rapport R2:2018
Sidor: 18
Språk: Svenska
Skriv ut
Uppdaterad:14 januari 2019