Formas Agenda 2030-konferens: Att använda kunskap i en osäker värld

2023-05-17

Formas fjärde Agenda 2030-konferens genomförs 17 maj 2023.

2023 års konferens handlar om hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld - globalt, regionalt och lokalt.

I Agenda 2030 finns målen men vad krävs för att trygga vägen till ett hållbart samhälle? Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället.

Vi knyter an till Sveriges ordförandeskap i EU och fokuserar på tre frågeställningar:

 • Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
 • Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa
 • Kunskap för samförstånd och samverkan i Sverige och Norden

Under konferensens förmiddag finns möjlighet att ta del av forskning och innovation inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning. Flera parallella miniseminarier arrangeras mellan kl.10.00 och 12.00. Mer information om förmiddagen uppdateras inom kort.

Konferensen leds av Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna tillsammans med Annika Dopping. Se fullständig talarlista i programmet nedan.

Anmälan

För dig som deltar på plats ingår lunch, fika och mingelförtäring. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på Clarion Hotel Stockholm är begränsat.

 

Det går även att delta digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats. Då får du påminnelse och information inför seminariet när det närmar sig.

Tider för dagen

Huvudkonferens: kl.13.00 – 16.45
Nätverksmingel: kl. 16.45 – 18.00
Registrering till eftermiddagen och lättare lunch börjar kl.12.00

Miniseminarier under förmiddagen: kl.10.00 – 12.00
Registrering till förmiddagen öppnar kl. 9.00

Program och talare


13.00 Inledning

Konferensen modereras av Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna och Annika Dopping.

 • Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister
 • Tawana Kupe, rektor för University of Pretoria i Sydafrika

Block 1: Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser

Introduktion

 • Stefan Löfven, ordförande för Stockholm International Peace Institute, Sipri

Panel

 • Ola Larsmo, författare, kritiker och i styrelsen för Pen International
 • Emma Modéer Wiking, chef för internationellt hållbart företagande, Business Sweden
 • Robert Egnell, rektor och professor, Försvarshögskolan
 • Malin Mobjörk, filosofie doktor i vatten och miljö med bred erfarenhet inom science policy, forskningssekreterare på Formas

Block 2: Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa

Introduktion

 • Dr. Olga Polotska, generaldirektör, Ukrainas nationella forskningsinstitut, National Research Foundation of Ukraine

Panel

 • Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall
 • Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
 • Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet
 • Gunnar Hökmark (M), ordförande, tankesmedjan Frivärld


Block 3: Kunskap för samförstånd och samverkan i Sverige och Norden

Introduktion

 • Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation, Civil Rights Defenders

Panel

 • Camilla Asp, överdirektör, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
 • Anders Sandberg, senior forskare, Future of Humanity Institute, University of Oxford
 • Jenny Larsson, VD, Schneider Electric
 • Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör Myndigheten för press, radio och tv, MPRT


Avslutning

 • Sylvia Schwaag Serger, ordförande för Formas forskningsråd

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomförs konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

 

Kontaktpersoner för Formas Agenda 2030-konferens:

Mer Information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 09:00 - 18:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:31 mars 2023