Samfinansierad utlysning: Ekosystembaserad akvatisk förvaltning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskning som syftar till att ta fram ny kunskap för att förbättra förutsättningarna för att genomföra ekosystembaserad förvaltning av akvatiska ekosystem.

VEM KAN SÖKA?

Disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Forskare kan söka medel för forskningsprojekt fördelat på upp till tre år (2025–2027). Både större och längre projekt såväl som mindre och kortare projekt välkomnas. Total budget för utlysningen är cirka 40 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor finansieras av Formas.

Öppen: 62 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-12 14:00

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Formas utlyser gemensamt medel för forskning som syftar till att ta fram ny kunskap för att förbättra förutsättningarna för att genomföra ekosystembaserad förvaltning av akvatiska ekosystem.

Kunskapsbehoven har grupperats inom tre inriktningar som med fördel kan kombineras:

  • Ekosystembaserad akvatisk förvaltning i ett systemperspektiv
  • Praktisk förvaltning av storskarv och sälarterna
  • En effektiv, adaptiv och legitim förvaltning

De primära målgrupperna för forskningsresultaten är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Frågorna har även stor aktualitet hos kommuner, för fiskerinäringen, för turismnäringen och sportfiskarnas, jägarnas och naturvårdens organisationer, politiker som utformar svensk och internationell fiskepolitik och viltpolitik samt allmänheten.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finns i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Kontaktperson hos Formas

Uppdaterad:7 maj 2024