Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten med fokus på globala förändringar och migration.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag, som bildar konsortier med forskare från totalt minst tre länder där humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap och användare är representerade.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Minst 1,2 miljoner kr och högst 4,5 miljoner kr, upp till 18 miljoner kr per konsortium, i upp till 3 år.

Beslutad: 2022-09-01 14:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Miljöförändringar och andra globala förändringar är drivande faktorer bakom migration, samtidigt som de kan skapa ytterligare hinder för migration bland de mest utsatta. Syftet med denna utlysning är att stödja internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten med fokus på globala förändringar och migration. Utlysningen görs inom Belmont Forum.

Migration och mobilitet ökar som svar på globala förändringar, inklusive miljö- och klimatförändringar, demografiska förändringar och förändringar i konsumtionsmönster, energianvändning och markanvändning. Samtidigt förväntas globala förändringar skapa ytterligare hinder för mobilitet bland de mest utsatta, vilket gör att människor löper ytterligare risk för tvångsförflyttningar eller blir fast i ohållbara situationer. I denna utlysning efterlyser vi projekt som fokuserar på människors välbefinnande i analyser av migration och mobilitet kopplad till global förändring.

Framgångsrika förslag bör belysa faktorer bakom migration – varför människor flyttar eller inte, varifrån och vart, när, och på vilken tidsskala – i förhållande till globala förändringsprocesser.

Syftet med bidraget är att stödja internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten med fokus på globala förändringar och migration. Utlysningen görs inom Belmont Forum. Sverige deltar i utlysningen via Vetenskapsrådet och Formas.

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag, som bildar konsortier med forskare från totalt minst tre länder där humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap och användare är representerade.

Sökande får inte ha ett pågående forskningsprojekt hos Belmont. Sökande får inte heller ha fått forskningsmedel från en annan finansiär för samma projekt.

Ansökan

Mer information om utlysningen kommer så snart den öppnar. Svenska forskare kommer att söka via Belmont Forum och Vetenskapsrådet.

Workshops och nätverkande

Till och med 1 februari kan intresserade forskare anmäla sig till workshops som anordnas i syfte att stödja nätverkande och utveckling av projektidéer. Anmälan sker på Belmont Forums webbplats. Deltagande i workshops är dock inte en förutsättning för att få ansöka i utlysningen.

Tidpunkter

Kontaktinformation

Uppdaterad:14 december 2022