ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transdisciplinära forsknings- och innovationsprojekt som adresserar urban omställningskapacitet för hållbar stadsutveckling.

VEM KAN SÖKA?

Forskare och representanter för kommuner, företag, civilsamhälle. Från minst tre av länderna bakom utlysningen. Utlysningen är uppdelad i två delsteg.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

De svenska finansiärerna utlyser totalt cirka 28 miljoner kronor till svenskt deltagande och uppskattar att det ska täcka 7 - 9 projekt.

Beslutad: 2021-11-30 16:00

Formas och Energimyndigheten tillsammans med Viable Cities utlyser totalt cirka 28 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen heter "ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities" och förkortas ENUTC. I satsningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18 miljoner euro.

ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Exempelvis genom projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Utlysningen är uppdelad i två delsteg, där sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullständig ansökan.

Uppdaterad:3 maj 2022