NordForsk: Nordisk utlysning om Hållbar Akvakultur

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att stärka nordiskt samarbete inom hållbar akvakultur.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Från Formas kan sökas högst 300 000 euro per projekt för det svenska deltagandet, eller 500 000 euro per projekt om den sökande är projektkoordinator för det nordiska projektet.

Beslutad: 2020-12-17 14:00

NordForsk genomför en utlysning om hållbar akvakultur omfattande cirka 72 miljoner norska kronor tillsammans med Formas, AVS Research fund for fisheries, Iceland, Technology Development Fund, Iceland, Innovation Fund Denmark, The Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, The Research Council of Norway, The Estonian Research Council, ETAg och The Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Syfte och inriktning

Utlysningens övergripande syfte är att generera kunskap och lösningar för hålllbar landbaserad och marin laxfiskakvakultur i de nordiska länderna.

Utlysningen omfattar följande fyra temaområden.

  • Aquaculture microbiome systems
  • Aquaculture feeding systems
  • Biotechnological advances
  • Aquaculture "big data" monitoring and control systems.

Varje konsortium ska bestå av forskare från minst tre deltagande länder varav minst två måste vara nordiska länder. Medel söks för minimum tre år och maximum fyra år. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner norska kronor sökas.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Ansökan och utlysningstext

Uppdaterad:17 december 2020