ERA-Net BiodivERsA – biodiversitet och klimatförändringar

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt inom utlysningens fyra teman.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 EUR per projekt, eller 500 000 EUR per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator, under minst 12 och högst 36 månader.

Beslutad: 2020-09-01 14:00

ERA-Net BiodivERsA utlyser medel till forskningsprojekt om ”Biodiversity and Climate Change”. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 2 500 000 euro för åren 2021-2023.

Utlysningen har följande fyra teman:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Sökande

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Kontakt

Uppdaterad:5 november 2020