Gästforskarprogram inom klimat och miljö

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Fär att agera värd för gästforskare från USA. Den föreslagna forskaren ska vara anställd, boende och bedriva sin forskning i USA, samt vara i en karriärålder efter postdoktorsnivå eller motsvarande.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som är godkänd medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

För vistelser om 6 månader maximalt 1 000 000 kr och projektrelaterade kostnader om max 100 000 kr. För vistelser mellan 7 och 24 månader maximalt 2 000 000 kronor per år och projektrelaterade kostnader max 200 000 kr per år.

Beslutad: 2019-11-21 00:00

Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Formas utlyser medel inom gästforskarprogrammet om klimat och miljö. Utlysningen ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Programmet är öppet för olika discipliner.

Utlysningen öppnar 3 april, och stänger 15 maj.

Detta är en av två planerade utlysningar. Nästa utlysning kommer att öppna år 2020 med bidragsperiod som löper 2021-2022.

För mer information om utlysningen och hur du söker, klicka dig vidare till Vetenskapsrådets hemsida nedan.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: John Tumpane