Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Utlysningen ska finansiera projekt för kunskapsutveckling som stärker städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla levande, gröna, hälsosamma och trygga vistelsemiljöer.

VEM KAN SÖKA?

Forskare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 2 miljoner kronor per år för projekt som är upp till fyra år långa.

Beslutad: 2019-11-20 13:00

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Med vistelsemiljöer åsyftas den byggda miljöns mellanrum, utkanter och omland, och utlysningens fokus ligger på hur dessa platser kan bidra till omställningen till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Utlysningen ingår i det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar till samtliga teman och perspektiv som lyfts i samma programs agenda.

  1. Blågrön infrastruktur
  2. Transportsystem för alla
  3. Mötesplatser och offentliga rum

Inom det första temat uppmuntras ansökningar som undersöker hur blågrön infrastruktur kan integreras i gestaltningen av vistelsemiljöer i samhällen av olika storlekar.

Temat Transportsystem för alla uppehåller sig vid att rörelser och flöden mellan vistelsemiljöer sker på ett ekologiskt hållbart sätt och att platser och mobilitetslösningar är tillgängliga för olika sociala grupper i samhället.

Inom temat Mötesplatser och offentliga rum uppmuntras ansökningar som undersöker hur dessa typer av utrymmen kan stärka samhällslivets kvaliteter.

Forskare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel. Om din organisation inte har sökt finansiering från Formas tidigare hittar du information i utlysningstexten om hur ni går till väga för att skapa ett organisations- och personkonto i ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats..

Det går att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och har en budget på maximalt 2 miljoner kronor per år, vilket ger en total budget på som mest 8 miljoner kronor per projekt.

Inskickade förslag får gärna adressera både sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Särskilt uppmuntras ansatser som undersöker växelverkan mellan fler än ett av dessa tre eller andra temata i en sammanhållen forskningsansats.

Ett webbinarium med information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor hölls 24 april klockan 10.00–12.00. Webbinariet kan ses i efterhand.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Jon Loit