Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forskningsprojekt inom två olika inriktningar:
1. Visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle
2. Möjligheter och förutsättningar för att nå negativa utsläpp

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 2,5 miljoner kronor per år i genomsnitt över projekttiden. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).

Beslutad: 2019-11-20 13:40

I den tredje utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat kommer upp till 135 miljoner kronor att utlysas för forskningsprojekt inom två inriktningar: "Visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle" och "Möjligheter och förutsättningar för att nå negativa utsläpp".

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

1. Visioner om ett fossilfritt välfärdssamhälle

Sverige ska enligt regeringen bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen, och en global förebild. Konkreta visioner saknas dock för vad ett fossilfritt välfärdssamhälle egentligen är. Hur kan vi bättre förstå kopplingen mellan minskade klimatutsläpp och livskvalitet, både på individ- och samhällsnivå? Hur kan initiativ och exempel på åtgärder spridas och skalas upp? Var ligger ansvaret för klimatomställningen, och hur kan frågor om rättvisa och fördelning hanteras? Inom denna inriktning ser vi gärna ansökningar som innehåller gestaltning och kommunikation av befintlig kunskap eller nya resultat.

2. Möjligheter och förutsättningar för att nå negativa utsläpp

Enligt FN:s klimatpanel behöver utsläppen av växthusgaser minska drastiskt för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. I Sverige ska utsläppen enligt gällande klimatmål senast 2045 vara netto-noll, för att sedan vända och bli netto-negativa. Möjligheterna att åstadkomma negativa utsläpp av den storleksordning som krävs är dock mycket osäkra. Vilka målkonflikter uppstår när befintlig och ny teknik för att uppnå negativa utsläpp utvecklas och skalas upp i den omfattning som förutspås? Hur kan politiska, juridiska och etiska frågor om incitament och ekonomiska risker hanteras? Hur ser olika sektorers, och länders, förutsättningar ut i ett globalt perspektiv?

Ett webbinarium med information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor hölls 24 april kl. 10.00-12.00. Webbinariet kan ses i efterhand.

Ansökan

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat vägleds av en strategisk agenda för programmet, där ett antal prioriterade teman och perspektiv för området beskrivs.


Läs mer om det Nationella forskningsprogrammet om klimat

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Anna Kaijser