Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Sök medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?

500 000 kronor till 4 miljoner kronor.

Beslutad: 2019-08-23 09:30

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Beslutad

Beslutslista 23 augusti 2019 (Excel) , 20.6 kB.

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Sök för projekt inom programmets temaområden:

  1. Innovationer och nya tillämpningar
  2. Värdekedjor och affärsmodeller
  3. Informationsinfrastruktur
  4. Kunskap och kompetens

Läs mer om temaområdena på Smart Built Environments webbplats Länk till annan webbplats..

Utlysningstext

Allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Så ansöker du

Du skickar in din ansökan genom ansökningssystemet Prisma.

Obs! Ansökan behöver initieras och registreras via ett organisationskonto.

I Prisma hittar du utlysningen genom att klicka på fliken Organisationskonto och därefter Organisationsutlysningar i vänster spalt.

Seminarium om utlysningen

Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 500 000 kronor–4 miljoner kronor.
Projektets totala budget: Minst 1 miljon kronor.
Projektets längd: 12–36 månader.
Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats.. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats..

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

Kristina Gabrielii, tillförordnad Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Frågor om hur ansökan går till, bedömningsprocessen, statligt stöd och ansökningssystemet Prisma

smartbuilt@formas.se

Utlysningsansvariga Formas

Anna Hult, forskningssekreterare
Katarina Buhr, forskningssekreterare

Teknisk support Prisma

Prisma IT-support Länk till annan webbplats. Support, aktuella driftstörningar, frågor och svar.

Uppdaterad:5 november 2020