Sex svenska projekt ska öka takten för att nå globala målen

2024-01-22

Formas är svensk finansiär i ett nytt samarbete med elva länder på fyra kontinenter i en ny global pilotutlysning. Nu föreslår finansiärerna att drygt sex miljoner euro ska finansiera tolv projekt för att påskynda arbetet med att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Utlysningen är den första av sitt slag och utvecklades i samarbete mellan elva länder från fyra kontinenter: Chile, Kina, Elfenbenskusten, Kenya, Norge, Sydafrika, Schweiz, Sverige, Tanzania, Nederländerna och Turkiet. Global Research Council, GRC, där Formas sedan tidigare är en av medlemsorganisationerna har initierat utlysningen.

I sex av de sammanlagt tolv projekten som finansiärerna gemensamt rekommenderat för finansiering finns svenskt deltagande. Tre av dem koordineras av svenska forskare.

— Vi är stolta över att se så stort svenskt deltagande och engagemang i de rekommenderade projekten. Det visar på svensk forsknings konkurrenskraft i det här sammanhanget, säger Anna Kuznetcova, forskningshandläggare på Formas.

Utlysningens huvudsyfte är att öka takten i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. Den är tänkt att stödja implementeringen av pågående eller nyligen avslutade forsknings- och innovationsprojekt. Vid bedömningen har det varit avgörande att projekten utgår från en utmaningsdriven ansats där samhällsrelevansen är tydlig.

— Formas har varit en aktiv part i arbetet med att utforma och planera pilotutlysningen. Initiativet ger oss på Formas möjlighet att bredda vår portfölj internationellt. Det ger oss ökad kunskap och viktiga erfarenheter till vårt fortsatta arbete på den globala arenan, avslutar Anna Kuznetcova.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030

Dnr

Förnamn

Efternamn

Titel

Organisation

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02132

Christian

Lindh

Avvägning mellan livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning och dess effekter på SDGs för barn i Sydafrika, Sverige och Schweiz

Lunds universitet

2 971 096

2023-02135

Kenneth

Persson

Säkerställ vattensäkerhet mot hållbara utvecklingsmål i akvatiska ekosystem

Lunds universitet

2 988 200

2023-02136

Mattias

Hallquist

From air quality data to actions for clean air for vulnerable populations in African developing countries

Göteborgs universitet

2 937 944

2023-02152

Erik

Alexandersson

Uteveckling och anpassning av jordbruksbiologiska produkter för att möta småbrukares behov i Afrika söder om Sahara och bygga hållbara livsmedelssystem

Sveriges lantbruksuniversitet

2 998 350

2023-02155

Magdalena

Kuchler

Utvinna energi från naturliga och antropogena vibrationer

Uppsala universitet

2 703 613

2023-02160

Magnus

Karlsson

Utveckling av mikrobiella konsortia för biologisk bekämpning av sjukdomar på tomat

Sveriges lantbruksuniversitet

3 000 000

Uppdaterad:22 januari 2024
Sidansvarig: Anna Kuznetcova