Stärk investeringarna i forskning och innovation

2023-11-06

Vi lever i en tid av växande kriser som samtidigt är en tid av stora möjligheter. I Formas analys och förslag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen lyfter vi fram vikten av att utgå från ett helhetsperspektiv, tänka långsiktigt och att en satsning på forskning och innovation är en investering för att bygga kunskap för en hållbar värld.

Det är bråttom, men vi behöver tänka och agera långsiktigt. Klimatförändringar och andra miljöproblem påverkar grundläggande mänskliga behov här och nu. Satsningar på forskning och innovation bidrar till att lösa akuta problem samtidigt som de skapar förutsättningar för långsiktigt robusta samhällen och stärkt konkurrenskraft. Formas uppdrag handlar om detta.

Vi föreslår att regeringen gör nya satsningar på framtidsfrågor som markanvändning, kemikaliesäkerhet, skogens olika användningsområden och robust infrastruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla och förstärka vårt arbete inom klimat, hav och vatten, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Satsningar för att våra barn och barnbarn ska ha fortsatt tillgång till livsnödvändigheter som exempelvis bördiga jordar, livskraftiga skogar, rika ekosystem och klimatsäkrade samhällen.

Varken forskning eller geopolitiska spänningar stannar vid våra nationsgränser. Därför behövs mötesplatser för att utbyta erfarenheter och dra nytta av kunskap från och mellan olika länder. Formas ansvarsområden står högt på den europeiska agendan och är centrala delar av EU:s pågående forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

— Det finns ett starkt engagemang för en grön omställning i stora delar av näringslivet liksom i kommuner och regioner som arbetar med klimatomställning och beredskap. Vi på Formas, kan tillsammans med våra systermyndigheter, ta tillvara kraften i den här utvecklingen så att våra resurser används effektivt, säger Johan Kuylenstierna Formas generaldirektör.

Formas vill se långsiktiga satsningar på forskning och innovation som gör det möjligt att finansiera både banbrytande och behovsstyrd forskning, sammanställa forskningsresultat och möjliggöra samverkan. Det är grunden för kunskapsbaserade beslut, och fortsatt förtroende för forskning, innovation och forskningens resultat.

Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Omslag till rapport En kemikaliesäker framtid

Formas analys och förslag


I en föränderlig värld är det nödvändigt att ta fram kunskap och nya lösningar. Forskning och innovation är förutsättningar för ett hållbart och säkert samhälle.

 

Ta del av hela Formas underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Uppdaterad:7 november 2023