Utlysning om hållbarhet och resiliens genomförs som planerat

2023-07-05

Vetenskapsrådet ska inte längre finansiera utvecklingsforskning med medel från biståndsbudgeten. En av de utlysningar som riskerade att beröras av regeringens beslut var en utlysning som vi och Vetenskapsrådet genomför tillsammans. Utlysningen kan nu, trots förändringen, slutföras som planerat.

Utlysningen, Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes, är stängd och de ansökningar som har kommit in är på väg till beredning. Huvudinriktningen för utlysningen är hållbarhet och resiliens. Syftet är att stärka hållbarhetsarbetet i alla dess dimensioner.

Formas finansierar forskning inom våra verksamhetsområden, det vill säga miljö, samhällsbyggnad och areella näringar. Det innebär att vi finansierar forskning från alla discipliner och med en bredd från det som kan kallas grundforskning till innovationsprojekt. I den nu aktuella utlysningen står samverkan, lärande och arbetet kring frågor som gäller exempelvis hantering av vattenresurser, klimatanpassning och livsmedelsförsörjning i fokus.

– Jag är glad att vi nu kan genomföra utlysningen så som det var tänkt tillsammans med Vetenskapsrådet. Det är viktiga frågor som står i fokus, områden där Sverige har mycket att lära, inte minst från länderna i globala syd, säger Linda Bell, avdelningschef för areella näringar på Formas och ansvarig för den aktuella utlysningen.

För frågor kring utlysningen hänvisar vi till Vetenskapsrådet, Lisa Westholm och information på utlysningssidan Projektbidrag: Sustainability and resilience - Vetenskapsrådet (vr.se) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:5 juli 2023