Nu utvecklar vi vår årliga öppna utlysning och vårt mobilitetsstöd

2023-06-27

Som en del av vårt kvalitetshöjande arbete ser vi över flera av våra utlysningar. Det medför att vi senarelägger den årliga öppna utlysningen för Forskningsprojekt till hösten 2024 och båda utlysningarna som riktar sig till forskare tidigt i karriären till våren 2024.

Sverige och världen står inför komplexa utmaningar som ställer höga krav på att det finns excellent forskning som tydligt förflyttar kunskapsläget framåt och främjar samhällets tillgång till kunskap.

Formas utlysningar Årliga öppna och Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären är återkommande sedan många år. Nu ser vi över dessa utlysningar för att säkerställa att de är ändamålsenliga, effektiva och ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför.

Utlysningar riktade till forskare tidigt i karriären, inklusive Mobilitetsstödet, planerar vi att öppna under våren 2024 i ny utformning. Den årliga öppna utlysningens bidragsform Forskningsprojekt planerar vi sedan att öppna under hösten 2024.

Planen är preliminär och vi kommer under hösten att löpande publicera information om förändringarna. En uppdaterad plan för Formas alla utlysningar under 2024 kommer att finnas tillgänglig i slutet av 2023.

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer Formas erbjuda ett flertal andra utlysningar att söka medel från. Flera av dessa är tillgängliga även för forskare tidigt i karriären.

Kontakt

Under vecka 27-32 rekommenderar vi dig att skicka din fråga till registrator@formas.se. Detta på grund av sommarledigheter.

För frågor kring årliga öppnas Forskningsprojekt

För frågor kring årliga öppnas Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

Håll dig uppdaterad

Uppdaterad:4 juli 2023