Nya perspektiv på samhällsförändring och omställning

2022-11-01

Intresset för att forska om frågor som rör sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald är stort. Det blev tydligt när nu elva projekt blivit beviljade medel i utlysningen med samma namn. Projekten tar sig an frågorna från ett flertal perspektiv.

Projekten som nu beviljas medel representerar allt från konstvetenskap till historia, socialantropologi, statsvetenskap och kulturgeografi och har många tvärvetenskapliga perspektiv. Flera av de beviljade projekten tangerar dagsaktuella teman kring samhällsförändringar och hur vi hanterar dem.

— Det stora intresset för utlysningen visar att det är angeläget att skapa förutsättningar för att forska på frågor som engagerar många människor. Många av dessa frågor är kopplade till målkonflikter som vi behöver förstå bättre för att kunna hantera dem på sätt som uppfattas som rättvisa och legitima, säger forskningssekreterare Anna Kaijser som har arbetat med utlysningen.

Två tydliga inriktningar är möjliga att urskilja bland de beviljade projekten. Dels frågor som rör demokratiutveckling, dels frågor som rör hur vi kan förstå förändring och omställning. Flera projekt berör frågor som rör förutsättningar för demokratisk deltagande och om, och i så fall hur, folkrörelser kan påverka politik och opinion. Andra projekt gäller hot och hat mot miljö- och människorättsförsvarare, hur social mobilisering kan ge policy- och opinionsförändringar och hur ungas demokratiska deltagande ser ut kopplat till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Det finns också projekt som kommer att belysa hur olika typer av kunskap kan integreras för att hantera klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Ett av projekten ställer frågor kring hur sorg över ekologisk förlust kan gestaltas, förstås och bidra till omställning. Ett annat projekt kommer att arbeta med frågor som rör erfarenheter av hur samer och amerikanska urfolk historiskt har hanterat kolonialism och vad detta kan lära oss i dagens samhälle när det gäller att möta klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Kontakt

Uppdaterad:1 november 2022