Visioner i norr - idéskisser klara

2022-05-31

Idéer för framtidens Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå – idéskisserna klara i projektet Visioner i norr.

Nya stadsdelar i 100 % återbrukat material, ”vägra” som första ledord för stadsutveckling, en kulturell valuta, campusliv på nedlagd E4 och en skridskobana i Bodens fästning – det och mycket mer föreslår de elva multidisciplinära team som medverkar i projektet Visioner: i norr. Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet visioner: i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling.

– Genom att flera samverkande myndigheter med olika expertområden har arbetat med den här utlysningen kommer vi att kunna ta del av nya spännande och kreativa lösningar för den gestaltade livsmiljön. När konstnärer, arkitekter och forskare arbetar tillsammans uppnås tankebanor och lösningar som berikar samhället på en mångfald av sätt, säger Anna Hult, en av forskningssekreterarna för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbygge hos Formas.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?

– Vi skapade ett utrymme för 11 team att tänka fritt och kreativt kring sex kommuners svåra utmaningar. Resultatet är en bredd av idéer som kan inspirera och engagera många aktörer i frågor om hållbar utveckling av livsmiljöer hela landet, säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och ledamot av Formas forskarråd.

Teamen har under våren varit på plats i kommunerna, pratat med boende, fått inspel från föreningslivet och undersökt olika platsers unika värden. Resultatet är elva olika visionsdokument som är tänkta att skapa stolthet under lång tid framöver. Bland resultaten märks skisser på samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk, på hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor, på minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna, på en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande samt tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras.

Bakom projektet Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och forskningsrådet Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Mer information om de olika finansierade projekten finns på Rådet för hållbara städers webbplats:

Idéer för framtidens Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå – idéskisserna klara i projektet Visioner: i norr - Hållbar Stad (hallbarstad.se) Länk till annan webbplats.Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Uppdaterad:1 juni 2022