Ingrid Petersson tar plats i Skogsstyrelsens styrelse

2022-05-09

Regeringen har beslutat om en ny sammansättning av styrelsen för Skogsstyrelsen för de nästkommande tre åren.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog och som verkar för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås.

Styrelsen består av sammanlagt sju ledamöter samt generaldirektören för Skogsstyrelsen. De nya ledamöterna förordnas av regeringen från och med 1 juni 2022 medan Ingrid Petersson kliver in i styrelsen från och med den 1 september när hennes förordnande som generaldirektör på Formas avslutas.

Ingrid Petersson

– Skogen är ett högaktuellt ämne där dess roll för ekonomi, klimat, landsbygd och biologisk mångfald samsas med dess betydelse för människors hälsa och välmående. Det är ett spännande uppdrag där jag hoppas kunna bidra med ett brett kunskapsbaserat perspektiv, bland annat utifrån de frågor vi arbetat med på Formas och den forskning vi finansierat, säger Ingrid Petersson.

Uppdaterad:6 september 2022