Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 är ett unikt tillfälle att långsiktigt stärka internationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap för forskning som skapar samhällsnytta.

Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida har haft i uppdrag av regeringen att bistå i planeringen av svenskt deltagande i FN:s årtionde genom att ge förslag till svenskt bidrag och presentera en plan för det fortsatta arbetet.

Vi föreslår fyra fokusområden för det svenska arbetet under årtiondet: ekosystembaserad förvaltning, innovation och digitalisering, data och modellering samt havsmedvetenhet. Inom dessa områden finns en stor potential för Sverige att bidra aktivt inom det internationella arbetet och samtidigt göra framsteg på nationella nivå. Detta är ett långsiktigt arbete och förslagen som presenteras för varje fokusområde är början av det arbete som behöver genomföras under årtiondet och förutsätter att många fler aktörer blir involverade framöver.

 • År:

  2020-09-29
 • ISBN:

  978-91-540-6123-5
 • Beteckning:

  R3:2020
 • Sidor:

  70
Uppdaterad:26 oktober 2020