Ändrade växtföljder kan göra jordbruket mer klimatsmart

Resultat i korthet. Genom väl avvägda växtföljder inom jordbruket kan förlusten av organiskt kol i marken minskas. Det är bra både för klimatet och markens bördighet. Vi har undersökt vad vetenskapen säger om vilka grödor och växtföljder som minskar kolförlusterna mest.

Den här publikationen innehåller resultat i korthet ur rapporten Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark

 • År:

  2021-04-01
 • ISBN:

  978-91-540-6149-5
 • Beteckning:

  F1X-2021
 • Sidor:

  3
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:1 april 2021