Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering

Denna rapport behandlar medborgarforskning som en central aspekt av diskussionerna om vetenskapens demokratisering. Rapporten ventilerar förväntningar, det allmänna förtroendet för vetenskap och de ökade krav på demokratisering av den vetenskapliga processen som hörs från politisk nivå i samband med sådana initiativ. De begynnande etiska diskussionerna kring medborgarforskning tas också upp.

 • Författare:

  Dick Kasperowski, Christopher Kullenberg
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2018-08-30
 • ISBN:

  978-91-540-6102-0
 • Beteckning:

  Rapport R3:2018
 • Sidor:

  19
 • Språk:

  Svenska
Uppdaterad:14 januari 2019