Antibiotika - boten och hoten

Antibiotika har botat miljontals människor från infektioner som tidigare varit dödliga. Från det att penicillin började användas för 70 år sedan, har vi tagit tillgången till antibiotika för given. I dag har dock allt fler bakterier utvecklat motståndskraft mot antibiotika, så kallad antibiotikaresistens och den främsta orsaken är överanvändning av antibiotika, både för människor och djur. Antibiotikaresistens riskerar bli ett globalt hot mot folkhälsan. Hur ska vi kunna hantera den uppkomna situationen?

I boken Antibiotika - boten och hoten ger 24 forskare och experter sin bild. På ett lättillgängligt vis beskriver de både vad som ligger bakom hur det ser ut i dag och vad de anser behöver göras.

 • Författare:

  Redaktörer Karin Branteström, Bengt Kopp, Lotta Fredholm, Gunilla Eldh
 • Förlag:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2014-09-23
 • ISBN:

  978-91-540-6082-5
 • Sidor:

  183
 • Språk:

  Svenska

Mer information

Denna bok finns att beställa i tryckt format. Det gör du enklast från valfri internetbokhandel.

Uppdaterad:1 februari 2019