Seminarier under vår Agenda 2030-konferens

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen ''Att använda kunskap i en osäker värld''.

Samtliga seminarier skedde på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm på förmiddagen 17 maj.

Läs mer om seminarierna nedan

Uppdaterad:30 maj 2023