Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

2020-10-22

Vad har kommunerna idag för möjligheter och kapacitet för att ställa om och nå delmålen i mål 11? Vad kan och bör forskningens roll vara för att öka omställningskraften i kommunerna? Vilka svårigheter och möjligheter att ställa om skapas av det undantagstillstånd som vi nu befinner oss i med covid-19?

Under eftermiddagen tar vi del av de stora dragen från veckans sessioner och tittar på Mål 11 i en större kontext och som en del av Agenda 2030. Vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser och får inspel från olika delar av världen kring hur samhällsplanering och stadsutveckling har påverkats under covid-19. Sveriges nationella politik på området presenteras och vi kommer att fördjupa oss i pågående forskning om kommunernas omställning. Deltar i programmet gör personer med olika infallsvinklar, och du som tittar kommer att kunna vara med i diskussionerna. Välkommen!

Torsdag 22 oktober 13.00-16.00

Dagens moderatorer Helena Bjarnegård, riksarkitet och ordförande för Rådet för Hållbara städer och Thabo Motsieloa, journalist och programledare tillsammans med Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Omvärldsutblickar kring svårigheter och möjligheter med att ställa om samhällsbyggandet under coronapandemin

porträttbilder av Carlos Moreno, Saskia Sassen, Edgar Pieterse

● Carlos Moreno är professor vid Paris1 Panthéon Sorbonne University och rådgivare till Paris borgmästare Anne Hidalgo kring idén om ”15-minutersstaden” som fått stor uppmärksamhet som planeringsideal under coronapandemin. Han har tidigare forskat kring innovationssystem och den smarta och hållbara staden.

● Saskia Sassen är professor vid Columbia University, New York och är bland annat mycket uppmärksammad för sin forskning rörande globalisering och migration. Hon har nyligen skrivit om hur den pågående pandemin påverkar livet i staden och synliggör behovet av social rättvisa och hållbar omställning.

● Edgar Pieterse är professor vid University of Cape Town och leder African Centre for Cities i Sydafrika. Han har forskat kring urbanisering i det globala syd och skrivit om hur en post-corona återhämtning måste vara inkluderande, hållbar och jobbskapande.

Sessionsspanare intervjuas om de stora dragen och de intressantaste frågorna från veckans sessioner.

porträtt Gabriel Wikström

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och de Globala målens genomförande sätter Mål 11 i en större kontext och berättar om genomförandet av Agenda 2030.

14.30 Kort paus


Porträtt Karolina Isaksson och Pernilla Hagbert

Karolina Isaksson och Pernilla Hagbert, forskare på VTI och KTH pratar utifrån sin forskning kring kommuners kapacitet att arbeta för hållbarhetsomställning. Här kommer även kommunföreträdare medverka och tillfälle ges för olika typer av digital interaktion med deltagarna/lyssnarna.

Sessionsspanare intervjuas om de stora dragen och de intressantaste frågorna från veckans sessioner.

Porträtt statssekreterare Elin Olsson

Statssekreterare Elin Olsson presenterar Sveriges nationella politik på området och intervjuas om regeringens syn på kommunernas och regionernas omställningskraft och forskningens betydelse.

Formas generaldirektör Ingrid Petersson avslutar Mål 11-veckan tillsammans med moderatorerna Helena Bjarnegård och Thabo Motsieloa.

Mer information
Datum: 22 oktober 2020
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Digital konferens
Uppdaterad:23 oktober 2020