Webbinarium: Det svenska årtiondet för havsforskning

I samband med World Ocean Day den 8 juni bjöd Formas och Universeum in till webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning.

Program

  • Presentation av regeringsuppdraget och dess prioriteringar där Sverige kan bidra till FN:s årtionde för havsforskning: ekosystembaserad förvaltning, datahantering och modellering, havsmedvetenhet och innovation samt inbjudan att delta. (Formas)
  • Presentation av Universeum Ocean Science Lab och inbjudan att medverka i vetenskapscentrets satsning på hållbara marina miljöer. (Universeum)

Formas leder arbetet med att ta fram en svensk genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning. Regeringsuppdrag har getts till Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida som nu planerar svenska prioriteringar och aktiviteter. I arbetet med att ta fram planen deltar även Havsmiljöinstitutet.

I regeringsuppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Webbinariet riktar sig till berörda aktörer för en uppstart kring det fortsatta arbetet med den svenska havsdekaden.

Alla kan bidra i arbetet med regeringsuppdraget. 27 maj-8 juni 2020 fanns möjlighet att tipsa om aktiviteter, nätverk, arenor, sammanhang etc. som en del av den inventering av aktiviteter och nätverk som ingår i uppdraget.

Dykare under vattnet som höjer handen i en hälsning

Bild: Universeum

En konkret aktivitet i det svenska arbetet är “Universeum Ocean Science Lab Länk till annan webbplats.”. Under webbinariet presenteras hur Sveriges nationella vetenskapscenter utvecklar en unik lärmiljö och plattform för engagemang, ökad kunskap och stärkt innovationskraft för hållbara hav. Ocean Science Lab blir en arena för Sverige att kraftsamla kring hållbara hav.

Uppdaterad:15 juni 2020
Sidansvarig: Petra Wallberg