Formas frukost: Kan man beställa forskning?

Kan politiken och samhället hitta och påskynda lösningar på våra stora samhällsutmaningar genom att beställa forskning?

Är stora forskningsprogram med gemensam målbild vägen framåt eller löser vi samhällsutmaningarna genom mer forskning där forskarna själva formulerar frågeställningarna oberoende av sammanhållande program?

Stora forsknings- och innovationssatsningar i Sverige, som nationella forskningsprogram och strategiska innovationsprogram, är framtagna för att samla och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer. Likaså ska arbetet i EU, enligt kommande ramprogram, utgå ifrån partnerskapsprogram och missions för att sätta tydliga mål och samla alla aktörer som behövs för att nå målet.

Samtidigt finns öppna utlysningar för forskarinitierad forskning som utgår från forskarnas förmåga att själva identifiera nya frågeställningar, mekanismer, problem och samhällsutmaningar.

Vad är rätt väg framåt för att forskningen på bästa sätt ska bidra till omställningen till en hållbar värld?

Seminariet ägde rum 29 november 2019.

Medverkande:

  • Nina Wormbs, professor i teknikhistoria på Kungliga tekniska högskolan, KTH
  • Allan Larsson, vice ordförande för EU-kommissionens Mission board för klimatneutrala och smarta städer
  • Magnus Jonsson, ordförande på Sveriges unga akademi
  • Eva Schelin, vd KK-stiftelsen

Moderator:

  • Erik Eriksson, avdelningschef för analys och policy på Formas

Rapport: Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning

Vilka för- och nackdelar finns med olika statliga finansieringsströmmar till forskning? Det har den österrikiske analytikern Dr Michael Stampfer utrett på uppdrag av Formas.

Uppdaterad:10 juli 2020