Formas kunskapskvart: Jämlik bostadsförsörjning i socialt blandade kommuner

2024-06-05

Formas kunskapskvart 5 juni kl. 8.30 handlar om jämlik bostadsförsörjning i socialt blandade kommuner.

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt.

Den 5 juni handlar Formas kunskapskvart om innovativa modeller för jämlika boende- och livsmiljöer. Martin Grander berättar om den forskning som han och hans kollegor vid Malmö universitet bedriver om svensk bostadsförsörjning utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Tider 5 juni:

  • 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat
  • 08.45-09.00 Öppen frågestund

Ingen föranmälan behövs. Det enda du behöver göra är att gå in på länken nedan den 5 juni kl. 8.30.

Länken går till ett webbinarium i Zoom som startar strax innan kunskapskvarten börjar. Du behöver fylla i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personuppgifter.

Länk till webbinariet: Formas kunskapskvart 5 juni: Jämlik bostadsförsörjning i socialt blandade kommuner Länk till annan webbplats.

På Formas kunskapskvart 5 juni berättar forskaren Martin Grander om den forskning som han och hans kollegor bedriver i forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet.

Kunskapspresentationen tar sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt finansierat av Formas genom utlysningarna Forskning för en social bostadspolitik och Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Projektet handlade om socialt blandade kommuner och pågick mellan 2018-2023. Det ledde till fynd och slutsatser som låg till grund för ett nuvarande forskningsprojekt om handlingsutrymme för jämlik bostadsförsörjning (Jämbo). I detta samverkar akademin, regionala och kommunala aktörer för att ta fram innovativa modeller för regional bostadsförsörjning, kommunala verktyg för strategisk bostadsplanering och främjandet av social interaktion i bostadsområden.

Forskningen utgår från en holistisk syn på socialt hållbar bostadsförsörjning som bygger på såväl prisrimlig nyproduktion, effektivt utnyttjande av befintligt bostadsbestånd, minskad segregation och ökad integration.

Martin Grander är biträdande lektor i urbana studier vid Malmö universitet Länk till annan webbplats..

Martins forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och den urbana integrationen; hur staden och samhället hänger – eller inte hänger – ihop. Han fokuserar på frågor kring boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, segregation och integration och har studerat offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå.

Martin är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd Länk till annan webbplats. och det praktik- och forskningsintegrerande Nätverk för boende och välfärd Länk till annan webbplats..

Läs mer om Martin Grander och hans forskning Länk till annan webbplats..

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:9 april 2024