Nordforsk – Grön omställning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt på 3-4 år inom något av utlysningens tre teman.

VEM KAN SÖKA?

Forskare i nordiska och baltiska länder knutna till en godkänd medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 15 miljoner norska kronor per projekt.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-06-25 14:00.

I detta nordisk-baltiska initiativ ligger fokus på tre teman som alla är viktiga i arbetet för en rättvis grön omställning.

  1. I det första temat efterfrågas nya insikter om energieffektiva, motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem.
  2. Det andra temat handlar om vikten av att inkludera genusperspektiv i den gröna omställningen, för att den ska vara rättvis, effektiv och hållbar över tid.
  3. Det tredje temat handlar om demokratiskt engagemang och medborgares involvering i den gröna omställningen.

Mer information

Mer information om utlysningen finns hos Nordforsk.

Kontakt

Frågor om utlysningen ska i första hand skickas till Bjørnar Solhaug Komissar på e-post bjornar.komissar@nordforsk.org. Om du har frågor som specifikt rör villkoren för svenska sökande ber vi dig att läsa om dessa i Annex 1 i utlysningstexten innan du kontaktar oss.

Kontaktperson på Formas

Uppdaterad:23 april 2024