Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projektbidrag inom utvecklingsforskning, med inriktningen ”Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes” med relevans för minst utvecklade länder.

VEM KAN SÖKA?

Enskild forskare och minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en medverkande forskare ska vara verksam vid ett lärosäte eller motsvarande i ett minst utvecklat land eller ett lägre medelinkomstland.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt från minst 1 år och högst 3 år, minst 400 000 kronor per år , max 2 000 000 kronor per år. Maximalt projektbidrag för en 3-årig ansökan är 6 miljoner kronor.

Stängd: Beslutsdatum: 2023-12-05 14:00.

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i minst utvecklade länder hårt. Konsekvenserna är allvarliga när extrema väderförhållanden ändras och förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem tilltar. Forskning om resiliens och hållbarhet som bidrar till att förstå dessa risker och effekter och hur de kan hanteras är därför av största vikt. I detta sammanhang är det också centralt att problemställningar och forskningsfrågor formuleras gemensamt med medverkande forskare i de aktuella länderna.

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådets och Formas forskningsanslag. Forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder. Minst en forskare från ett minst utvecklat land eller lägre medelinkomstland ska medverka.

Utlysningen administreras av Vetenskapsrådet och fullständig utlysningstext publiceras på deras webbplats när utlysningen öppnar.

Tidplan

  • Öppnar för ansökningar 19 april
  • Sista ansökningsdatum: 23 maj (kl 14.00)
  • Bidragsbeslutet publiceras senast i början av december 2023.

Digitalt informationsmöte

Tid: 24 april kl 10.00-11.00

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:23 maj 2023