Blå innovation – Genomförandeprojekt

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Innovationsprojekt som tar sig an en komplex utmaning inom ett område med stor direkt eller indirekt inverkan på havs- och/eller vattenmiljön. Systemperspektiv och samverkan mellan olika sektorer och discipliner är en central del för att kunna ta sig an den identifierade utmaningen, och ta fram lösningar som kan testas, implementeras och spridas.

VEM KAN SÖKA?

I projekten är behovsägaren, dvs ägaren av utmaningen, central. Behovsägaren kan till exempel vara en kommun, region, länsstyrelse eller annan organisation, ett kommunalt bolag eller näringsliv (ej enskild firma). Minst en part ska vara en behovsägare, och minst en part ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

I utlysningen går det att söka i två kategorier med olika projektlängd och budget.

Kategori 1: Projektlängd 2-3 år och budget på 1-2 miljoner kronor per år. Max bidrag är 5 miljoner kronor.

Kategori 2: Projektlängd 4-5 år och budget på 2,5-4 miljoner kronor per år. Max bidrag är 20 miljoner kronor.

Formas bidrag kommer uppgå till högst 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader. Total budget för utlysningen är 150 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-01-31 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-05-30 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Sök medel för ett innovationsprojekt där ni tar er an en komplex utmaning, där projektet genom nya lösningar och systemförändring ska bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser.

Inom vattenområdet finns ett antal utmaningar, och möjligheter, för alla typer av vatten som sötvatten, grundvatten och marina vatten så som exempelvis vattenbrist, föroreningar eller utveckling av hållbara blå näringar. Projekten ska skapa förutsättningar för behovsägare att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning, som kräver samverkan mellan sektorer och discipliner, forskning och tillämpning, och där ett systemperspektiv, samverkan mellan aktörer och en kombination av insatser behövs för att åstadkomma önskade effekter.

Den identifierade utmaningen ska vara väl förankrad hos deltagande parter för att skapa en långsiktighet i arbetet med utmaningen.

Ytterligare en viktig aspekt är att det finns ett kontinuerligt arbete för att möjliggöra tester och implementering av framtagna lösningar med ambitionen att demonstrera lösningar i verklig eller verklighetsnära miljöer.

Preliminär tidplan

  • Utlysningen öppnar: januari 2023
  • Utlysningen stänger: maj 2023
  • Beslut: hösten 2023

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för Hav och Vatten. I agendan ”Kraftsamling för friska hav och vatten” framgår utvalda strategiska teman och tvärgående perspektiv. Sökande ska beskriva vilka teman som adresseras i projektet, och motivera på vilket sätt projektet bidrar till dem.

Digital kraftsamling för friska hav och vatten

Varmt välkommen till ett webbinarium med matchmaking - en digital kraftsamling för friska hav och vatten tisdag den 7 februari 2023 kl. 13.00-15.00.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningen

Uppdaterad:17 januari 2023