Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som skapar ny kunskap om och förståelse för gestaltning av människors livsmiljöer.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Mångdisciplinära och/eller interdisciplinära projektgrupper bestående av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, designer och andra yrkesgrupper, som arbetar inom fältet gestaltad livsmiljö.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt en miljon kronor per år för projekt som är upp till fyra år långa.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-01-28 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-04-14 14:00

Utlysning om forskningsmedel till projekt som skapar ny kunskap och förståelse för gestaltning av människors livsmiljöer. Öppningsdatum är preliminärt.

Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Formas. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Medel kan sökas för fyraåriga forskningsprojekt som syftar till att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Varje forskningsprojekt kan maximalt söka 1 miljon kronor per år i fyra år.

Denna utlysning avgränsar sig till det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle. Utlysningen vänder sig till mångdisciplinära och/eller interdisciplinära projektgrupper bestående av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, designer och andra yrkesgrupper som arbetar inom fältet gestaltad livsmiljö. Projektgruppen som söker bör ha relevant ämneskunskap, till exempel kompetens inom urban forskning, stadsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur, konstvetenskap, ekonomi, demokrati, filosofi, etnologi, kulturmiljö, socialantropologi, organisationsutveckling, konflikthantering eller andra discipliner.

Utlysningen ingår i det nationella programmet för hållbart samhällsbyggandelänk till annan webbplats och relaterar till programmets tema: Hållbara boende- och vistelsemiljöer.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Kristina Laurell
Uppdaterad:17 januari 2020