Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som skapar ny kunskap om och förståelse för konstnärlig gestaltning av människors livsmiljöer.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Mångdisciplinära/Interdisciplinära projektgrupper bestående av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, arkitekter och andra yrkesgrupper. som arbetar inom fältet gestaltad livsmiljö.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt en miljon kronor per år för projekt som är upp till fyra år långa.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-12-18 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-04-07 14:00

Utlysning om forskningsmedel till projekt för att utveckla kunskap och förståelse för konstnärlig gestaltning av offentliga rum.

Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet, och Formas. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt utlyses 10,5 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum med särskilt fokus på arkitektur, offentlig konst och kulturhistoriska.

Denna utlysning avgränsar sig till det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle. Utlysningen vänder sig till mångdisciplinära och eller interdisciplinära projektgrupper bestående av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, arkitekter och andra yrkesgrupper som arbetar inom fältet gestaltad livsmiljö och som har kompetens inom urban forskning, stadsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur, konstvetenskap, ekonomi, demokrati, filosofi, etnologi, socialantropologi, organisationsutveckling, konflikthantering eller annan relevant ämneskunskap.

Utlysningen ingår i det nationella programmet för hållbart samhällsbyggandelänk till annan webbplats och relaterar till programmets tema: Hållbara boende- och vistelsemiljöer.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Kristina Laurell
Uppdaterad:28 november 2019