Formas forskarråd

Ledamöterna i Formas forskarråd står samlade vid en trapp i bakgrunden.

Nedre raden från vänster: Karin Ljung, Lena Gustafsson, Rolf Lidskog, Helena Bjarnegård, Björn Olsen, Christina Nordin, Lovisa Hagberg, Ingrid Petersson. Övre raden från vänster: Berit Balfors, Camilla Sandström, David Bastviken, Hans Lind. Saknas på bilden: Patrik Söderholm. Foto: Elisabeth Ohlson.

Formas forskarråd är Formas beslutande organ. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Forskarrådets möten 2021

 • 10–11 februari
 • 14 april
 • 17 juni
 • 22–23 september
 • 26 oktober
 • 25 november

Ordförande 2019-2021

Lena Gustafsson, professor emerita, Umeå universitet

Vice ordförande 2019-2021

David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet

Ledamöter 2019-2021

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska högskolan
 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
 • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
 • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
 • Karin Ljung, professor i växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet
 • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Protokoll 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 86 210617 web.pdf , 208.4 kB. 208.4 kB
FR protokoll nr 85 web.pdf , 156.5 kB. 156.5 kB
FR protokoll nr 84 web.pdf , 64.3 kB. 64.3 kB
FR protokoll nr 83 web.pdf , 215.6 kB. 215.6 kB

Uppdaterad:8 oktober 2021
Sidansvarig: Elisabeth Tejme