Formas forskarråd

Formas forskarråd är ansvariga för strategiska, formella och slutliga beslut kring Formas forsknings- och innovationsfinansiering. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Gruppfoto av Formas forskarråd. Personerna står samlade i mitten av en stort rum med en trappa i bakgrunden.

Bakre raden: Ola Hansén, Helena Bjarnegård, Camilla Sandström, Christina Nordin. Mellersta: Kerstin Johannesson, Björn Olsen, David Bastviken, Ove Nilsson Främre: Sylvia Schwaag Serger, Hans Lind, Johan Kuylenstierna, Rolf Lidskog. Saknas på bilden: Berit Balfors. Foto: Elisabeth Ohlson

Forskarrådets möten 2023

 • 9 februari
 • 19-20 april
 • 20 juni
 • 27–28 september
 • 21 november

Ordförande 2022-2024

Sylvia Schwaag Serger, professor vid Lunds universitets ekonomisk-historiska institution.

Ledamöter 2022-2024

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska högskolan
 • David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet
 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
 • Ola Hansén, director public affairs, H2 Green Steel
 • Kerstin Johannesson, professor i marinekologi, Göteborgs universitet
 • Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
 • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
 • Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet
Uppdaterad:26 maj 2023
Sidansvarig: Elisabeth Tejme