Formas forskarråd

Formas forskarråd är Formas beslutande organ. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Forskarrådets möten 2019

 • 7 februari
 • 9-10 april
 • 13 juni
 • 25-26 september
 • 20 november

Ordförande 2019-2021

Lena Gustafsson, professor emerita, Umeå universitet

Ledamöter 2019-2021

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska Högskolan
 • David Bastviken, professor i biogeokemi, Linköpings Universitet
 • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden (till och med 30 april 2019)
 • Carl-Anders Helander, agronomie doktor, ledamot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (till och med 30 april 2019)
 • Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten (till och med 30 april 2019)
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro Universitet
 • Karin Ljung, professor i växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå Universitet
 • Monica von Schmalensee, arkitekt MSA/SAR, partner White (till och med 30 april 2019)
 • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå Tekniska Universitet
Skriv ut
Sidansvarig: Elisabeth Tejme
Uppdaterad:11 februari 2019