Formas forskarråd

Ledamöterna i Formas forskarråd står samlade vid en trapp i bakgrunden.

Nedre raden från vänster: Karin Ljung, Lena Gustafsson, Rolf Lidskog, Helena Bjarnegård, Björn Olsen, Christina Nordin, Lovisa Hagberg, Ingrid Petersson. Övre raden från vänster: Berit Balfors, Camilla Sandström, David Bastviken, Hans Lind. Saknas på bilden: Patrik Söderholm. Foto: Elisabeth Ohlson.

Formas forskarråd är Formas beslutande organ. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Forskarrådets möten 2021

 • 10–11 februari
 • 14 april
 • 17 juni
 • 22–23 september
 • 26 oktober
 • 25 november

Ordförande 2019-2021

Lena Gustafsson, professor emerita, Umeå universitet

Vice ordförande 2019-2021

David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet

Ledamöter 2019-2021

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska högskolan
 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt
 • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
 • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
 • Karin Ljung, professor i växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet
 • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 82 201217.pdf 127 kB
FR protokoll nr 81 201118.pdf 168.5 kB
FR protokoll nr 80 200923-24.pdf 206.1 kB
FR protokoll nr 79 200616-17.pdf 192.5 kB
FR protokoll nr 78 200421.pdf 160.4 kB
FR protokoll nr 77 200318.pdf 64 kB
FR protokoll nr 76 200317.pdf 115.2 kB
FR protokoll nr 75 200205.pdf 180.5 kB

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 74 191205.pdf 61.9 kB
FR protokoll nr 73 191120.pdf 102.6 kB
FR protokoll nr 72 190926.pdf 143.8 kB
FR protokoll nr 71 190613.pdf 179.9 kB
FR protokoll nr 70 190426.pdf 116.4 kB
FR protokoll nr 69 190410.pdf 165.3 kB
FR protokoll nr 68 190312.pdf 152.1 kB
FR protokoll nr 67 190207.pdf 192.8 kB
Uppdaterad:11 mars 2021
Sidansvarig: Elisabeth Tejme