Globala målen

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de Globala målen Länk till annan webbplats.. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen om hållbar utveckling som världens ledare någonsin kommit överens om. 

Här nedan kan du se vad Formas gör inom de olika Globala målen, i form av utlysningar, analyser, strategier, evenemang med mera.

Sök genom att skriva in det du letar efter i sökfältet nedan, eller genom att klicka i det globala mål eller innehållstyp som du är intresserad av.