Olika typer av forskningssammanställningar

Systematiska översikter

Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en specifik fråga, baserat på all forskning som finns om frågan. En systematisk översikt är särskilt motiverad när vissa forskningsstudier pekar i en riktning och andra i en annan riktning. En systematisk översikt innehåller oftast en sammanvägning av de ingående studiernas resultat. Utifrån denna sammanvägning redovisar vi i våra slutsatser vad forskningen sammantaget säger i frågan.

Systematiska kartläggningar

Syftet med en systematisk kartläggning är att ge en heltäckande bild av hur forskningslandskapet ser ut inom ett specifikt forskningsområde. En systematisk kartläggning är särskilt motiverad när frågan som man är intresserad av är för bred för att vi ska kunna väga samman studiernas resultat, det vill säga när studierna tar upp för olika saker. Slutsatserna i en systematisk kartläggning handlar om egenskaper hos själva studierna, det vill säga vad som har studerats, var studierna har genomförts, om någon inriktning är särskilt vanlig eller saknas etc. På så vis kan man ringa in områden där det skulle vara möjligt att göra systematiska översikter och områden där det behövs mer forskning.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:30 april 2021
Sidansvarig: Ida Envall