Pros and Cons of Distribution Streams of Governmental Funding for Research

Vilka för- och nackdelar finns med olika statliga finansieringsströmmar av forskning?

Rapporten är baserad på befintlig kunskap från vetenskapliga publikationer, utvärderingar och andra analyser.

 • Författare:

  Michael Stampfer
 • År:

  2019-03-31
 • ISBN:

  978-91-540-6108-2
 • Beteckning:

  R2:2019
 • Sidor:

  120
 • Språk:

  Engelska
Uppdaterad:18 juli 2019