6,3 miljoner till digitalisering inom samhällsbyggnad genom Smart Built Environment

2017-12-05

Idag togs beslut om vilka tio projekt som får dela på 6,3 miljoner i den senaste utlysningen från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Utlysningen stängde i oktober och bestod av de två delutlysningarna Livscykelperspektivet i samhällsbyggande respektive Organisation och juridik. Fem projekt beviljades medel i varje delutlysning.

Projekten handlar till exempel om hur maskininlärning, genetiska algoritmer och artificiell intelligens kan användas som beslutsstöd i byggprocessen och om att ta fram en öppen plattform för kunskapsspridning i samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering.

Beslutslista 2017-12-05länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

–Vi är glada att kunna bevilja projekt som har potential att göra skillnad för digitaliseringen i den svenska samhällsbyggnadssektorn, säger Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Smart Built Environmentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en gemensam satsning mellan Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Skriv ut
Uppdaterad:25 januari 2019