Din återrapportering

Rapportering

Slutrapportering av projekt innebär att du som erhållit medel för projektets genomförande (anslagsmottagaren/projektledaren), ska redovisa såväl resultat som utgifter för projektet.

Återrapportering i Formas Direct

Bidrag som har beslutats om före 2016 ska rapporteras i Formas Direct. Under 2018 kommer de ansökningar som har gjorts i Formas Direct flyttas över till Prisma. Formas kommer att informera i god tid om vad som kommer ske vid en konvertering från Formas Direct till Prisma.

Läs mer om rapportering i Formas Direct

Återrapportering i Prisma

Just nu pågår det utvecklingsarbete i Prisma, vi kommer preliminärt att kunna ta emot rapporter via Prisma i slutet av juni 2017. Projektledare och ekonomiansvariga kommer i god tid före deadline att få besked om vilka datum som gäller.

Du hittar information om dina pågående bidrag på sidan ”Ansökningar och Bidrag” i Prisma. 

Läs mer om Prisma

Karla Anaya-Carlsson

2017-06-01