Din återrapportering

Rapportering

Rapporteringen av projekt innebär att du som erhållit medel för att genomföra projektet (medelsförvaltare/projektledare), ska redovisa såväl resultat som utgifter för projektet.

Beviljade bidrag från och med diarienummer 2017–00335 (Årliga Öppna 2017) ska rapporteras via Prisma och för projekt som är längre än 18 månader innehålla en årlig ekonomisk rapportering i tillägg till slutrapporteringen. Syftet är att kvalitetssäkra att forskningsfinansieringen använts ändamålsenligt och att öka kvaliteten och planeringen av Formas insatser och bidragsformer.

Återrapportering i Prisma

Bidrag som har beslutats om från januari 2016 ska rapporteras i Prisma. 

Läs mer rapportering i Prisma

Du hittar information om dina pågående bidrag på sidan ”Ansökningar och Bidrag” i Prisma. 

Återrapportering i Formas Direct

Sedan 31 mars 2018 är återrapportering i Formas Direct stängd i och med att Formas har flyttat över alla ansökningar till Prisma. Du som har bidrag som beslutats före 2016 som ännu inte rapporterats i Formas Direct får istället rapportera via Prisma. För frågor i övrigt vad en försenad rapportering innebär hänvisar vi till jurist@formas.se eller till din handläggare.

Kenth Hermansson

2017-06-29