Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Vår vision:

Kunskap bygger en hållbar värld.

Aktuella utlysningar

Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS) Att förbättra folkhälsan är en av våra stora samhällsutmaningar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem och ungefär hälften av den svenska vuxna befolkningen är i dag överviktig eller fet....
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2019-04-02 23:30
Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart ...
Öppen: 68 dagar kvar. Sök senast:2019-04-29 14:00
Från forskning till praktik – metoder och verktyg Formas utlyser medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det är möjligt att söka fi...
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2019-04-02 14:00
Akutbidrag 2019 Akutbidrag för att säkerställa framtida tillgänglighet av data 2019.
Öppen: 258 dagar kvar. Sök senast:2019-11-05 00:00
Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en andra utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om mikroplast i havet. Utlysningen görs av tolv medlemslä...
Öppen: 8 dagar kvar. Sök senast:2019-02-28 12:00

Formas frukost: När extremvädret kommer - har vi den kunskap som behövs?

Torka, skogsbränder, stormar, skyfall och snöoväder tycks vara fenomen som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna.

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

2030 Agenda

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.