Formas forskarråd 2016-2018

Formas forskarråd består av tretton ledamöter, sju av dessa är forskare, vilka väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter, dessa utses av regeringen.

Forskarrådets möten 2017

  • 9 februari
  • 3-4 april
  • 21 juni
  • 28 september
  • 9 november

Ordförande / Chairman

 Lena Gustafsson, professor emerita Umeå universitet

Ledamöter / Members

Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

Carl-Anders Helander, VD Kungliga Skogs- och lantbruksakademien

Carl-Eric Hagentoft, professor Chalmers tekniska högskola

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

Karin Ljung, professor Sveriges lantbruksuniversitet

Karin Rengefors, professor Lunds universitet

Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden

Marie Stenseke, professor Göteborgs universitet

Minna Hakkarainen, professor Kungliga tekniska högskolan

Monica von Schmalensee, VD White arkitekter

Patrik Söderholm, professor Luleå tekniska universitet

Uno Wennergren, professor Linköpings universitet

Elisabeth Tejme

2017-04-07