Formas forskarråd 2016-2018

Formas forskarråd består av tretton ledamöter. Sju av dessa är forskare som väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter och utses av regeringen. Under hösten 2018 pågår elektorsval av ledamöter till Formas forskarråd 2019-2021.

Preliminära datum för Forskarrådets möten 2019

  • 7 februari
  • 9-10 april
  • 13 juni
  • 25-26 september
  • 20 november

Ordförande / Chairman 2016-2018

Lena Gustafsson, professor emerita Umeå universitet

Ledamöter / Members 2016-2018

Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

Carl-Anders Helander, agronomie doktor, ledamot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Carl-Eric Hagentoft, professor Chalmers tekniska högskola

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

Karin Ljung, professor Sveriges lantbruksuniversitet

Karin Rengefors, professor Lunds universitet

Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden

Marie Stenseke, professor Göteborgs universitet

Minna Hakkarainen, professor Kungliga tekniska högskolan

Monica von Schmalensee, arkitekt MSA/SAR, partner White

Patrik Söderholm, professor Luleå tekniska universitet

Uno Wennergren, professor Linköpings universitet

Foto: Formas forskarråd 2016-2018, Monica von Schmalensee saknas på bilden. 
Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin. 

Elisabeth Tejme

2018-11-15