Mat för livet - om framtidens livsmedel

Mat för livet - om framtidens livsmedel

Mat är livsmedel i ordets egentliga mening, medel för livet. Att inte ha mat är att vara hotad till livet. Med detta hot konstant närvarande lever nu 840 miljoner människor på jorden. Att ha mat kan också det vara ett hot. Idag får vi ofta höra att överflödet på mat, överkonsumtionen är ett större hot mot människors liv och hälsa än bristen.

Författare
Ansvarig utgivare: Bruno Nilsson, KSLA
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-04-25
ISBN
91-85205-07-9
Beteckning
350
Sidor
96
Språk
SV

2012-06-05