Kunskap om landsbygdens utveckling - forskningsstrategi 2006

63,60 kr
Kunskap om landsbygdens utveckling - forskningsstrategi 2006

Du kan välja mellan en tryckt version eller att ladda ner en pdf-fil. Kostnaden för den tryckta versionen är 64 kr, porto/frakt tillkommer. Pdf-filen laddar du ner på denna sida.

Landsbygdsutvecklingen skiljer sig markant mellan olika delar av landsbygden. Utvecklingen i stadsnära landsbygd är positiv, och där kan ifrågasättas om det behövs stöd i en särskild landsbygdspolitik. I mer avslägsna bygder är situationen helt annorlunda. Politiken måste där försöka kompensera brister i tillgänglighet och service. Landsbygdsutvecklingen är även viktig för tätortens invånare. Dagens landsbygd är en komplex boendemiljö som samhällsplanerare och kommunala planarkitekter inte riktigt vet hur man skall hantera. Det verkar som om man överlämnar den till skogs- och jordbrukssektorn. Ett annat viktigt område lyfts tydligt fram - entreprenörskapet som en viktig strategi i landsbygdsutvecklingen. Många av dessa frågeställningar återfinns i den nu presenterade forskningsstrategin för hållbar landsbygdsutveckling.

2004 fick Forskningsrådet Formas regeringsuppdraget att senast den 30 november 2006 i samråd med finansiärer, utövare och avnämare samt med Kommittén om enstrategi för hållbar landsbygdsutveckling utarbeta den nationella forskningsstrategi för forskning om landsbygdsutveckling som presenteras i denna rapport. Formas och Landsbygdskommittén gav våren 2006 i uppdrag till forskarna Erik Westholm och Cecilia Waldenström att arbeta fram ett underlag till strategin. Underlaget har presenterats och diskuterats vid möten med finansiärer och avnämare under året. Det slutliga förslaget har utarbetats inom Formas kansli och beslutats av Formas forskarråd vid sammanträde den 16 november 2006.

Rapporten finns också på engelska "Knowledge concerning rural development"

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2007-09-28
ISBN
978-91-540-5991-1/ISSN 1653-3003
Beteckning
R4:2007
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
38
Språk
SV
Vikt
155 gr
Produktmått
190 x 280 mm
Rikt illustrerad
4-färg
Pris
63,60 kr

2012-06-05