Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning, Kunskapsöversikt

67,84 kr
Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning, Kunskapsöversikt

Du kan välja mellan en tryckt version eller att ladda ner en pdf-fil. Den tryckta versionen för 64 kr lägger du i "kundvagnen". Laddar ner pdf-filen, som är gratis, gör du längre ned på denna sida.

Forskningsrådet Formas fick i regleringsbrevet för 2005 i uppdrag att i samråd med övriga forskningsfinansiärer redovisa en kunskapsöversikt över forskningen om en hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning.

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av professor Öje Danell, SLU, som ordförande och professor Peter Sköld, Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet, som ledamot.

Det finns många aktörer som på olika sätt är delaktiga i och berörda av forskning med samisk tematik. Den komplexa struktur som den samiska forskningen utgör innefattar många olika områden. Med undantag för rennäringsforskningen finns idag ingen stark samordning, vare sig inom olika delområden eller mellan olika områden.

Kunskapsöversikten gör inga anspråk på att vara fullständig när det gäller vilka forskningsprojekt och aktiviteter som pågår vid olika lärosäten. Avsikten har varit att på ett översiktligt sätt åskådliggöra pågående och aktuella forskningsområden och peka på ytterligare områden och frågor där behovet av forskning är uttalat.
Under utredningen har två behov framkommit särskilt tydligt, nämligen att forskningen skall kunna bidra till att lösa tillämpade frågeställningar i större utsträckning än vad som nu är fallet samt att den samiska världen har tillgång till förmedlings- och informationsfunktioner som kan fånga in, översätta och sprida kunskap från forskningsvärlden. Lösningar för detta kräver resurser som inte finns idag. Det är angeläget att finna former för samverkan om resursernas fördelning i nära samråd med det samiska samhället.

Här kan du ladda ner hela pdf-dokumentet, eller bara titta på "Innehåll" och/eller "Inledning".

Innehåll

Inledning

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2006-11-22
ISBN
91-540-5968-2/ISSN 1653-3003
Beteckning
R3:2006
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
54
Språk
SV
Vikt
171 gr
Produktmått
160 x 240 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoton
Pris
67,84 kr

2012-06-05