Växter och djur i stadsnatur

305,28 kr
Växter och djur i stadsnatur

Pris 360 kr inkl. moms.

Denna bok redovisar aktuell kunskap och erfarenhet om hur man kan skapa bättre livsbetingelser för växter och djur i staden. Boken vill också inspirera till ökad hänsyn till biotoper i naturmark, parker och trädgårdar i staden. Skriften vänder sig till alla som arbetar med stadsplanering, parkplanering och anläggning, skötsel och förvaltning av naturmark och anlagd mark i staden.

Författare
Florgård, C; Mörtberg, U och Wallsten, M
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-05-31
ISBN
978-91-540-5603-9
Beteckning
T1:1994
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
144
Språk
SV
Vikt
412 gr
Produktmått
200x250 mm
Pris
305,28 kr

2012-12-21