TILLMAN. Tillståndsvärdering av målat trä utomhus - en manual

TILLMAN. Tillståndsvärdering av målat trä utomhus - en manual

Handboken redogör för olika metoder att beskriva målade ytors kondition. Manualen visar många, lättförståeliga och entydiga bilder på olika nivåer av påverkan och nedbrytning av målat trä för enklare och mer invändningsfria bedömningar. Den vänder sig till såväl fastighetsförvaltare och driftspersonal som arktitekter, rådgivande konsulter, målarmästare, entreprenörer, färgindustrier, försäkringsbranschen och enskilda husägare. Syftet är att målgruppen på ett objektivt sätt ska kunna bedöma konditionen på målat trä som använts utomhus och på ett entydigt sätt kunna kommunicera med olika aktörer inom färgområdet.

Handboken har tagits fram med stöd från Formas, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Skogsindustrierna, Sveriges färgfabrikanters förening, Målaremästarna och SP Trätek.'

Mer information:
http://www.sp.se/sv/publications/Sidor/Publikationer.aspx

Jan Ekstedt - jan.ekstedt@telia.com
Finn
Englund - finn.englund@sp.se, tel. 010 516 62 04

Författare
Jan Ekstedt, Alf Karlsson
Förlag
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
År
2012-02-09
ISBN
978-91-86622-96-1
Beteckning
SP Rapport 2011:65
Bindningstyp
Pocket
Sidor
46
Språk
SV
Vikt
1 MB

2013-05-22