Skador på hus - vad gör man? Yttertak och balkonger

277,72 kr
Skador på hus - vad gör man? Yttertak och balkonger

Pris 278 kr inkl. moms.

Denna handbok behandlar skador på tak och balkonger. Baserat på en noggrann besiktning av skadan och diagnos av skadans art ges förslag till åtgärder. Alla typer av tak behandlas - branta, låglutande, flacka, terasstak. Taktäckning med tegel , betong, plåt, papp... men det är inte bara ytbeläggnigarna som beskrivs, utan hela konstruktionen - takstolar, bjälklag, takfotar, vattenanledning, vindar och även underhåll och förslag till underhållsrutiner. Boken avslutas med ett avsnitt om hur man sparar energi i samband med reparation av tak och balkonger. Vad ska man tänka på när man tilläggsisolerar olika typer av tak och vindar. Och hur gör man och vad vinner man på att glasa in balkongen.

Fler titlar i serien Skador på hus - vad gör man?

Författare
Sven-Erik Bjerking, Bo Bjerking
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1991-10-15
ISBN
978- 91-540-5331-5
Beteckning
T11:1991
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
200
Språk
SV
Vikt
930 gr
Pris
277,72 kr

2012-12-06