Luftboken - Luftrörelser och täthet i byggnader

kr
Luftboken - Luftrörelser och täthet i byggnader

Boken kan endast beställas hos Studentlitteratur.se.

Att bygga som förr men leva som idag är ingen säker lösning. Med dagens mer sammansatta konstruktioner och styrda ventilation har andra förutsättningar uppstått. Men hur påverkar luftrörelser och lufttäthet byggnaders beständighet, energieffektivitet och en god innemiljö?Luftboken beskriver uppkomst av luftrörelser och stömningsvägar i materialskikt och otätheter och deras betydelse för byggnaden. I särskilda avsnitt behandlas byggprocess, utförande och bruksskedet. Boken ger läsaren den överblick som krävs för att se samband och orientera sig i dessa frågor.

Boken är både lättläst och informativ. Den vänder sig till alla som vill bygga och använda byggnaden rätt – från beställare, projektörer och entreprenörer till förvaltare och brukare. Den är också lämplig som kurslitteratur vid universitet och högskolor inom utbildningar för bland andra väg- och vattenbyggare, byggingenjörer, arkitekter, förvaltare och fastighetsmäklare.

Författare
Claes Bankvall
Förlag
Studentlitteratur
År
2013-04-01
ISBN
97891144085005
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
174
Språk
SV

2013-04-19