2017-01-27

1. Klimatförändringar

Att klimatförändringar existerar är forskarsamhället numera överens om. Likaså att det är vi människor och de sätt som vi har organiserat våra samhällen på, som i hög grad har orsakat dem.

Beredningsgrupper Årliga öppna.

Men hur klimatförändringar ska förstås och mätas, vilka effekter och konsekvenser de orsakar samt vad för slags lösningar som finns, är frågor som behöver belysas.

Klimatförändringarna utgör en komplex problematik som innefattar ett stort mått av ovisshet och kunskapsbrist. Det kräver därför en mångfald av olika och kompletterande forskningsperspektiv och ansatser.

Kontaktpersoner:

Katarina Buhr, Linda Bergqvist Ampel och Pernilla Hjerth Elgström

Katarina Buhr

2018-02-09