Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare 2020

Totalt fördelades 625 miljoner kronor till 188 projekt. 1 416 ansökningar granskades och 13 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för årliga öppna utlysningen 2020.

Beviljandegrad

Årliga öppna utlysningen (totalt)

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

594

84

14%

Män

822

104

13%

Totalt

1 416

188

13%

Forskningsprojekt

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

322

46

14%

Män

497

63

13%

Totalt

819

109

13%

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

272

38

14%

Män

325

41

13%

Totalt

597

79

13%

*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Totalt beviljade summa (kronor)

Sveriges lantbruksuniversitet

41

135 328 835

Lunds universitet

22

73 433 150

Stockholms universitet

22

70 733 040

Chalmers tekniska högskola

18

60 743 057

Göteborgs universitet

18

60 687 993

Uppsala universitet

11

35 474 695

Kungliga Tekniska högskolan

10

34 940 800

Umeå universitet

8

26 885 478

Linköpings universitet

5

16 699 953

Linnéuniversitetet

5

14 962 219

Luleå tekniska universitet

5

17 598 601

Karolinska Institutet

4

13 916 132

Stockholm Environment Institute

3

9 901 028

Örebro universitet

3

8 999 322

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

2

5 993 400

Malmö universitet

2

7 968 031

Statens veterinärmedicinska anstalt

2

6 932 730

Karlstads universitet

1

2 997 432

Kungl. Vetenskapsakademien

1

3 999 680

Mittuniversitetet

1

2 996 460

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

2 999 320

Statens historiska museer

1

3 999 888

SWERIM

1

2 997 651

Södertörns högskola

1

3 999 056

Totalsumma

188

625 187 951

Uppdaterad:25 november 2021
Sidansvarig: Judit Wefer